ایستگاه روانپزشکی, صلاحیت بالینی

مصاحبه با بیمار جهت افتراق افسردگی از دمانس

دمانس

جهت افتراق افسردگی از دمانس در آقای ۴۵ ساله از ایشان شرح حال بگیرید.(ایستگاه حیاتی)

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از بیمار برای شروع مصاحبه و برقراری ارتباط خوب

۲.پرسش از زمان شروع علایم و طول مدت بیماری

۳.نحوه شروع علایم

۴.پرسش درباره تقدم و تاخر علایم

۵.سیر بیماری از نظر پیشرفت

۶.پرسش از علایم حیاتی

۷.پرسش از علایم حافظه فوری

۸.پرسش از علایم حافظه اخیر

۹.پرسش از علایم حافظه دور

۱۰.پرسش در رابطه با جهت یابی زمان

۱۱.پرسش در رابطه با جهت یابی مکان

۱۲.پرسش در رابطه با جهت یابی اشخاص

۱۳.سابقه روانپزشکی قبلی

۱۴.سابقه مدیکال مرتبط با دمانس

۱۵.سابقه فامیلی دمانس و افسردگی

۱۶.پرسش از یافته های پاراکلینیکی

۱۷.قدم آخر تشکر از بیمار و خداحافظی با ایشان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *