ایستگاه جراحی, فایل ویدیویی, کتابخانه

معاینه Breast

معاینه سینه

۱.شرح حال و معاینه بالینی از خانمی ۴۵ ساله که با احساس توده در Breast مراجعه کرده است را بعمل آورید.

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از بیمار برای شروع معاینه، توضیح مختصر به ایشان و برقراری ارتباط خوب.

۲.حفظ حریم خصوصی بیمار با پاروان و پوشاندن سایر قسمت های بدن بیمار

۳.پوشیدن دستکش و سپس دادن پوزیشن مناسب؛ اینگونه که باید بیمار در حالت نشسته باشد و دست ها در طرفین، دست ها بر روی سر، دست ها به حالت فشرده و بر روی مفصل ران، خم شده

به جلو باشند.

۴.وضعیت هر دو BREAST، وضعیت نیپل ها، ترشح از نوک BREAST، فرورفتگی در نیپل یا پوست، قرمزی و تورم را را مشاهده کرد و توضیح دهید.

۵.جهت لمس، بیمار در حالت دراز کشیده باشد و دست ها را بالا برده بر روی پیشانی قرار دهد. لمس را با انگشتان دوم سوم و چهارم در حالت نیمه خم شده ( FLEXED ) با پالپ انگشتان، به شکل

نظام مند و به یکی از سه طریق VERTICAL STRIP PATTERN، CIRCULARو  WEDGE انجام دهید.

– معاینه به روش CIRCULAR: لمس تعداد مناسب دایره ها و انجام صحیح (concentric circles)

– معاینه به روش VERTICAL STRIP PATTERN: لمس تعداد ۸ تا ۹ خط معاینه و انجام صحیح (vertical strips or grid)

– معاینه به روش WEDGE: انجام کامل لمس از ساعت یک در جهت حرکت عقربه های ساعت تا ساعت ۱۲ و انجام صحیح (spokes of a wheel)

۶.معاینه در هر نقطه از مسیر به طریق SMALL CONCENTRIC CIRCLE انجام شود.

۷.معاینه در هر نقطه به صورت سطحی و عمقی و با دو دست انجام شود.

۸.معاینه هر چهار ربع BREAST انجام شود.

۹.معاینه tail برست ها

۱۰.معاینه برست سالم و مقایسه با برست بیمار

۱۱.لمس نوک برست و فشار دادن از نظر بررسی وجود ترشح انجام دهید.

۱۲.معاینه غدد لنفاوی زیر بغل و سوپراکلاویکولار را انجام دهید و در صورت لمس توده، به تعداد و قوام حدود توده و حساس بودن و گرمی چسبنده بودن یا متحرک بودن آن توجه کنید.

۱۳.در بیان نتیجه معاینه، احتمالا وجود توده مطرح شود که می بایست توده از نظر سایز، قوام، چسبندگی و حاشیه ی آن تشریح شود و ابنرمالیتی های دیگر مثل فرورفتگی، زخم و عدم تقارن نوک

برست ها بیان شود.

۱۴.تشکر و خدا حافظی با بیمار

 

 

۲.ابنرمالیتی های داخل عکس را به یاد داشته باشید. ممکن است روی مولاژ، همین نقاط مشخص شود و از شما بخواهند که نام ببرید.

 

 

معاینه برست

 

۳.از خانمی که با شکایت توده در Breast مراجعه کرده است. لطفا شرح حال بگیرید.

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از بیمار برای شروع مصاحبه و برقراری ارتباط خوب

۲.از چه زمانی متوجه توده شده اید؟

۳.سرعت رشد توده چگونه بوده است؟

۴.آیا درد، حساسیت، قرمزی و گرمی و خارش در محل دارید؟

۵.آیا ترشح از نیپل ها دارید؟

۶.آیا زخم و تو رفتگی پوست وجود دارد؟

۷.آیا درد شما ارتباطی به پریدتان دارد؟

۸.آیا اندازه آن در زمان قاعدگی تغییر می کند؟

۹.وضعیت تاهل و تعداد فرزندان بیمار را بپرسید.

۱۰.سن شروع قاعدگی و وضعیت و شدت آن را بپرسید.

۱۱.سن اولین حاملگی و وضعیت شیر دادن بعد از حاملگی را بپرسید.

۱۲.آیا بیمار، سابقه خانوادگی کنسر دارد؟

۱۳.در انتها تشکر از بیمار و خداحافظی با ایشان

 

 

در ویدئوی زیر می توانید Breast Examination را مشاهده کنید.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *