ایستگاه روانپزشکی, صلاحیت بالینی

مصاحبه با همراه بیمار مبتلا به مانیا

مانیا

آقای جوانی با پرخاشگری و تحریک پذیری توسط خانواده اش به اورژانس آورده شده است. با همراه بیمار مصاحبه کنید و شرح حال بگیرید.(ایستگاه حیاتی)

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از  همراه بیمار برای شروع مصاحبه و برقراری ارتباط خوب

۲.مشکل اصلی بیمار را بفرمایید.

۳.بررسی کنید آیا بیمار علایم بالینی مانیا از قبیل رفتار غیر معمول مهار گسیخته مثل ولخرجی، قمار، بی بند و باری جنسی، مسافرت تکانه ای و ناگهانی، افراط در انجام کارها

و فعالیت ها و شروع فعالیت های متعدد هدفمندی که به اهداف نرسیده هدف دیگری شروع می کند دارد؟

۴.طول دوره شروع علایم را بفرمایید.

۵.آیا بیمار تحریک پذیر شده است؟ اخیرا آستانه تحمل بیمار چقدر بوده است؟ بیمار نسبت به شکست در کارها تا چه حد واکنش نشان می دهد؟

۶. اخیرا وضعیت اشتهای بیمار چقدر بوده؟ آیا کاهش وزن داشتند یا پراشتهایی داشتند؟

۷.انرژی بیمار اخیرا چطور بوده؟ آیا کم انرژی یا پرانرژی شده اند؟

۸.خواب بیمار به چه میزان است؟ کم خواب شده اند یا خوابشان زیاد شده است؟ آیادر طول روز مدام خسته و خواب آلود است؟

۹.اخیرا طرز لباس پوشیدن بیمار چگونه است؟ آیا علاقمند به پوشیدن لباس های رنگانگ شده است؟

۱۰.آیا بیمار اخیرا زیاد آرایش می کند؟

۱۱.اعتماد به نفس بیمار در چه حد است؟ آیا اخیرا خود بزرگ بینی دارند؟

۱۲.میزان صحبت کردن بیمار چطور است؟ کم حرف یا پرحرف شده اند؟ آیا موقع صحبت می توانید وسط حرف ایشان بیایید و حرفش را قطع کنید؟

۱۳.آیا بیمار در هنگام صحبت کردن پرش افکار دارند؟ آیا در هنگام صحبت کردن مدام از یک موضوع به یه موضوع دیگری میپرند؟

۱۴.آیا بیمار اخیرا حواس پرتی دارند؟

۱۵.آیا بیمار افت عملکرد شغلی اجتماعی یا بین فردی داشته اند؟

۱۶.آیا بیمار سابقه بیماری جسمی دارند؟

۱۷.آیا بیمار دارویی مصرف می کند؟

۱۸.آیا بیمار سابقه بیماری روانپزشکی یا ارجاع به روانپزشک داشته است؟

۱۹.آیا بیمار سابقه بستری در بیمارستان روانپزشکی دارد؟

۲۰.آیا بیمار سابقه مصرف مواد مخدر، الکل و … دارد؟

۲۱.اخیرا میل جنسی بیمار چطور است؟

۲۲.قدم آخر تشکر از همراه بیمار و خداحافظی با ایشان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *