ایستگاه پوست, صلاحیت بالینی

شرح حال بیماری پوستی

پوست

از بیمارنما شرح حال بیماری پوستی بگیرید. (ایستگاه غیرحیاتی)

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از بیمار برای شروع مصاحبه و برقراری ارتباط خوب

۲.پرسش درباره نحوه ایجاد ضایعه و سیر آن (زمان شروع، تعداد ضایعات، وسعت آنها، ارتباط با شب و روز و فصول مختلف، خارش، متناوب یا مداوم بودن، پاسخ به درمان خاص در گذشته، اندازه)

۳.پرسش درباره سابقه مسافرت به نواحی اندمیک

۴.پرسش درباره ضایعات مشابه در نزدیکان

۵.پرسش درباره علایم همراه ضایعه

۶.پرسش در مورد سابقه بیماری ها و سابقه حساسیت های بیمار

۷.پرسش در مورد داروهای مصرفی بیمار

۸.پرسش در مورد سابقه خانوادگی بیماری ها

۹.قدم آخر تشکر از بیمار و خداحافظی با ایشان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *