ایستگاه ارتوپدی, صلاحیت بالینی

ترومای شکستگی لگن

شکستگی لگن

آقایی ۷۵ ساله به دنبال واژگونی خودرو با GCS=8 و فشار خون پایین و SpO2=90% به اورژانس آورده شده است. بیمار خونریزی نوک Meatus و vesical globe دارد و دچار آنوری و احتباس ادرار شده است. گرافی لگن را مشاهده کنید. در شرح حال به چه نکاتی دقت می کنید؟ چه معایناتی لازم است؟ اقدامات لازم در اورژانس را بیان کنید.

۱.رعایت ABCD

۲.اپروچ کلی به تروما و در صورت نیاز، اینتوباسیون و احیا نیز انجام شود.

۳.بستن کولار

۴.رگ گیری

۵.معاینه ریه

۶.چک استیبل بودن لگن و در ادامه فیکس کردن لگن

۷.انجام توشه رکتال

۸.سونداژ سوپراپوبیک

۹.در گرافی لگن شکستگی پوبیس و راموس تحتانی و فوقانی لگن مشهود است.

۱۰.درخواست RUG یعنی اورتروگرافی رتروگرید برای تشخیص آسیب مجرا

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *