ایستگاه ارتوپدی, صلاحیت بالینی

آسیب مهره

شکستگی مهره

بیمار خانم ۵۶ ساله که با شکایت کمردرد از حدود یک هفته قبل مراجعه کرده است. شروع درد بیمار به صورت حاد و ناگهانی و به دنبال افتادن ار پله ها بوده است. بیمار سابقه مصرف پردنیزولون به دلیل کولیت اولسروز را ذکر می کند. از تب، تعریق شبانه و کاهش وزن شکایتی ندارد. درد شبانه را ذکر نمی کند. درد در قسمت تحتانی کمر بوده و ماهیت مداوم و مبهم داشته است. بیمار بدلیل اختلال حس و گزگز و مور از ژل پیروکسیکام استفاده می کرده که بهبودی نسبی داشته ولی درد بطور کامل از بین نمی رفته است. در معاینه در مشاهده نکته پاتولوژیک خاصی مشهود نبود. تندرنس در دق زواید خاری مهره ها بدون گرمی و قرمزی در لمس وجود دارد. lateral bending and flexion کمر دردناک بوده و تست SLR و CROSS SLR و REVERSE SLR منفی می باشد. DORSAL FLEXION AND PLANTAR FLEXION 5/5 داشته و تون و فورس عضلات طبیعی بوده است. با توجه به سابقه مصرف پردنیزولون و سابقه افتادن از پله و سن بالا گرافی لومبوساکرال درخواست شد. در گرافی شکستگی گوه ای شکل مهره مشهود بود. با توجه به توضیحات فوق تشخیص های افتراقی و درمان و توصیه های خود را بیان کنید.

 

تشخیص های افتراقی: دیسکوپاتی، SPRAIN &STRAIN، شکستگی

 

تشخیص نهایی: شکستگی مهره

 

نسخه:

Tab Alendronate 10mg N=20
مصرف این دارو روزانه و همراه با یک لیوان آب توصیه می شود. ضمنا توصیه می شود بیمار تا یک ساعت بعد از مصرف از دراز کشیدن خوداری کند.
Tab Calcium-D N=60
روزی یک عدد
Tab Acetaminophen 500mg N=20
در صورت درد
Cap Gabapenthin 100 N=60
هر ۸ ساعت یک عدد
در صورت نیاز به بی حرکتی:
Amp Enoxaparine 40mg SC daily

 

توصیه ها:

۱.رژیم پر کلسیم و لبنیات

۲.انجام BMD الان و به صورت دوره ای

۳.پرهیز از کار سنگین

۴.بررسی از نظر علل ثانویه و در صورت لزوم در خواست آزمایشات پاراکیلینیکی شامل ALKp/ALT/AST/CBC/BUN/Cr

۵.در صورت شواهد اختلال حس و حرکت و اختلال اسفنکتری، ارجاع و مشاوره با متخصص روماتولوژی یا جراح مغز و اعصاب و اورتوپد و انجام MRI لومبوساکرال

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *