ایستگاه اطفال, صلاحیت بالینی

یبوست کودکان

یبوست

پسر بچه چهار ساله توسط مادر با شکایت یبوست نزد شما آورده شده است. شرح حال کامل یبوست را تهیه نمایید. (ایستگاه حیاتی)

در این ایستگاه شما تلاش می کنید یبوست فانکشنال را از هیرشپرونگ افتراق دهید.

 

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از بیمار برای شروع مصاحبه، برقراری ارتباط خوب، با تکان دادن سر به مادر اطمینان دهید که به وی گوش می کنید و در موقع حرف زدن مادر

در حرف وی نپرید و حرف وی را قطع نکنید و به صحبت های مادر جهت هدف مند دهید.

۲.در مورد زمان شروع مشکل اخیر سوال کنید.

۳.در مورد تعداد دفعات دفع سوال کنید.

۴.در مورد دفع دردناک سوال کنید.

۵.در مورد دفع خون سوال کنید.

۶.در مورد وجود درد شکمی سوال کنید.

۷.درباره وجود دل درد، تهوع و استفراغ و اسهال سوال کنید.

۸.شکل مدفوع را بپرسید. قطور و بزرگ است یا دانه تسبیحی است. در مورد قوام مدفوع سوال بپرسید.

۹.در مورد تغذیه کودک سوال کنید. محتویات هر وعده غذایی را بررسی کنید.

۱۰.در مورد سابقه وجود این مشکل در خود و خانواده در سالهای قبل هم سوال کنید.

۱۱.در مورد زمان دفع مکونیوم سوال کنید.

۱۲.در مورد کثیف شدن لباس زیر کودک سوال کنید.

۱۳.سابقه عفونت ادراری و سایر مشکلات ادراری را سوال کنید.

۱۴.سابقه شب ادراری و سایر مشکلات ادراری کودک را سوال کنید.

۱۵.در مورد سابقه بیماری های مزمن سوال کنید.

۱۶.در مورد سابقه مصرف دارویی سوال کنید.

۱۷.سابقه خانوادگی و وجود مشکل مشابه در اعضای خانواده را سوال کنید.

۱۸.سابقه عمل جراحی را سوال کنید.

۱۹.در مورد میزان فعالیت فیزیکی کودک سوال کنید.

۲۰.درباره ی اختلالات رشد کودک از مادر سوال کنید و برگه ی پایش رشد کودک را مشاهده کنید. آیا به مادر گفته شده کودک رشد مناسب ندارد؟ آیا مادر از روند رشدی نگران است؟

۲۱.در مورد دفع گاز و بی اختیاری ادرار و مدفوع سوال کنید.

۲۲. در مورد عادت نگه داشتن مدفوع خود هنگام نیاز به دفع سوال کنید.

۲۳.قدم آخر تشکر از مادر کودک و خداحافظی با ایشان

 

 

در یبوست حاد و مزمن به نکات زیر توجه کنید:

۱.توجه ویژه به مشاهده و معاینه رکتوم و آنوس DRE

۲.درخواست آزمایشات TSH , T4 , توتال  ,CBC, biochemistry , IgA ،TTG-Ab

۳.رد هیرشپرونگ در یبوست های مزمن شروع شده از شیرخوارگی با شواهد مثبت آن

۴.تراکم زدایی مدفوع در موارد عدم دفع به مدت طولانی و عدم پاسخ به درمان سرپایی با ترکیبی از روشهای زیر:

الف.انمای پارفین ۵cc/kg (حداکثر ۱۳۵ سی سی) و متعاقب آن همین حجم از نرمال سالین ( هر ۸-۱۲ ساعت قابل تکرار است)

ب.در صورت عدم دفع با اقدام فوق، پس از انما، شیاف بیزاکودیل ۵,۱۰mg و بعد از دو سالگی ۰.۲۵mg/kg

۵.پودر PEG با دوز ۱g/kg روزانه به مدت طولانی (حدودا ۶ ماه در موارد مزمن)
Powder pydrolax 70g or sachet cololax 10g

۶.رژیم حاوی فیبرومایعات و میوه فراوان و محدودیت مصرف شیر و لبنیات

۷.آموزش نشستن منظم در توالت

۸.ارجاع به درمانگاه گوارش پس از شروع درمان