ایستگاه اطفال, صلاحیت بالینی

کروپ کودکان (خروسک)

کروپ یا خروسک

کودکی با سرفه های خروسکی مراجعه کرده است. مرحله اول، تشخیص های افتراقی، مرحله دوم، تشخیص نهایی و درمان، در مرحله سوم راه حل های مقاومت به درمان های اولیه و درنهایت اوردر کروپ را بفرمایید. (ایستگاه حیاتی)

 

مرحله اول: تشخیص های افتراقی

کروپ، اپی گلوتیت، التهاب باکتریایی تراشه (باکتریال تراکئیت)، آسپیراسیون جسم خارجی، آبسه پری تونسیلار یا آبسه رتروفارنژیال، آنژیو ادما

 

مرحله دوم: تشخیص نهایی (کروپ) و درمان

دگزا متازون خوراکی یا عضلانی شش دهم gr/kg تک دوز ۰.۶Gr/Kg

بودزوناید با نبولایزر

اپی نفرین با نبولایزر

 

مرحله سوم: راه حل های مقاومت به درمان های اولیه

از نبولایزر استفاده نماید. در کروپ شدید هنگامی که با دیسترس تنفسی شدید همراه باشد برای استفاده از اپی نفرین لازم است. دوز مورد نظر از اپی نفرین را همراه با یک ویال آب مقطر در قسمت تحتانی ماسک می ریزیم و سپس دستگاه را روشن کرده و ماسک آن را جلو بینی و دهان بیمار میگیریم.

 

 

 

Order

Croup: (admission: for 2-4 h)
Diet: NPO V/S: routine
۱. Pulse oximetry
۲. O2 (if O2 Sat
۳. Epinephrine Nebulizer:1/1000 : (0.25 mg/kg) = 2.5 cc for under 4 years of age; 5 cc for more than 4 years of age, diluted with 3cc N/S, Q20min 3 doses
۴. Dexamethasone (Amp 8 mg): 0.6 mg/kg M.IV, single dose (maX :10 mg) (Can be repeated q 6h)
۵. Nebulized Budesonide(Pulmicort):(Nebulizer Solution 0,25 mg): 0.25 mg BID
۶. Cool mist
۷. Lat neck X ray (after stabilization)
۸. Hospitalize if: progressive stridor; severe stridor at rest ; Severe respiratory. distress; hypoxia and cyanosis; depressed mental status; poor oral intake,
۹. intubation + Transfer to ICU : if in severe distress & PCO2>50; PH<70 Po2<70

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *