اخبار پزشکی

ویرایش جدید تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

جدیدترین ویرایش تقویم آزمون های پزشکی1401

مرکز سنجش آموزش پزشکی جدیدترین ویرایش تقویم آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱  را منتشر کرد و چهار نوبت آزمون برای گروه های مختلف علوم پزشکی به این تقویم اضافه شد. بر اساس تقویم جدید آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، چهاردهمین دوره آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ و دو نوبت آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری در شهریور و بهمن ۱۴۰۱ برگزار می‌شوند. ۳۲ آزمون گروه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شوند.

 

 

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۱

 

ردیفآزمونتاریخ برگزاری آزمون
۱آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۶)۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۱
۴آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۵آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره چهاردهم)۱۹ خرداد ۱۴۰۱
۶آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D)۲ و ۳ تیر ۱۴۰۱
۷آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۷)۱۶ تیر ۱۴۰۱
۸آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری)۲۳ تیر ۱۴۰۱
۹آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی۳۰ تیر ۱۴۰۱
۱۰آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی۶ مرداد ۱۴۰۱
۱۱آزمون ملی دندانپزشکی (۱)۱۳ مرداد ۱۴۰۱
۱۲آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱)۱۳ مرداد ۱۴۰۱
۱۳آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)۲۷ مرداد ۱۴۰۱
۱۴آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی۳ شهریور ۱۴۰۱
۱۵آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور۴ شهریور ۱۴۰۱
۱۶آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی دوره ۶۹) و (بورد فوق تخصصی دوره ۳۶)۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
۱۷آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۸)۱۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۸آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری۲۴ شهریور ۱۴۰۱
۱۹مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشورشهریور ۱۴۰۱
۲۰آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۹)۵ آبان ۱۴۰۱
۲۱آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)۱۰ آذر ۱۴۰۱
۲۲آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی و کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)۱۵ آذر ۱۴۰۱
۲۳آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۰)۱ دی ۱۴۰۱
۲۴آزمون ملی دندانپزشکی (۲)۱۵ دی ۱۴۰۱
۲۵آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۲)۱۵ دی ۱۴۰۱
۲۶آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهلم)۲۹ دی ۱۴۰۱
۲۷آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)۱۳ بهمن ۱۴۰۱
۲۸آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری۲۰ بهمن ۱۴۰۱
۲۹آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۱)۲۷ بهمن ۱۴۰۱
۳۰آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (دوره پنجاه)۴ اسفند ۱۴۰۱
۳۱آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی۱۱ اسفند ۱۴۰۱
۳۲آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور۱۲ اسفند ۱۴۰۱

ویرایش احتمالی تقویم آزمون‌ها از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *