اخبار پزشکی

ویرایش جدید تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

جدیدترین ویرایش تقویم آزمون های پزشکی1401

مرکز سنجش آموزش پزشکی جدیدترین ویرایش تقویم آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱  را منتشر کرد و چهار نوبت آزمون برای گروه های مختلف علوم پزشکی به این تقویم اضافه شد. بر اساس تقویم جدید آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، چهاردهمین دوره آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ و دو نوبت آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری در شهریور و بهمن ۱۴۰۱ برگزار می‌شوند. ۳۲ آزمون گروه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شوند.

 

 

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۱

 

ردیف آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۶) ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳ آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۱
۴ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۵ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره چهاردهم) ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
۶ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) ۲ و ۳ تیر ۱۴۰۱
۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۷) ۱۶ تیر ۱۴۰۱
۸ آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۹ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۳۰ تیر ۱۴۰۱
۱۰ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۶ مرداد ۱۴۰۱
۱۱ آزمون ملی دندانپزشکی (۱) ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
۱۲ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱) ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
۱۳ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
۱۴ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی ۳ شهریور ۱۴۰۱
۱۵ آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۴ شهریور ۱۴۰۱
۱۶ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی دوره ۶۹) و (بورد فوق تخصصی دوره ۳۶) ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
۱۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۸) ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۸ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
۱۹ مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریور ۱۴۰۱
۲۰ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۹) ۵ آبان ۱۴۰۱
۲۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۱۰ آذر ۱۴۰۱
۲۲ آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی و کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۱۵ آذر ۱۴۰۱
۲۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۰) ۱ دی ۱۴۰۱
۲۴ آزمون ملی دندانپزشکی (۲) ۱۵ دی ۱۴۰۱
۲۵ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۲) ۱۵ دی ۱۴۰۱
۲۶ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهلم) ۲۹ دی ۱۴۰۱
۲۷ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
۲۸ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
۲۹ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۱) ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
۳۰ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (دوره پنجاه) ۴ اسفند ۱۴۰۱
۳۱ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
۳۲ آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
پیشنهادی  جزئیات برگزاری آزمون‌های میان دوره پیش کارورزی، علوم پایه، جامع داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی اسفند ماه ۱۴۰۰

ویرایش احتمالی تقویم آزمون‌ها از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *