ایستگاه داخلی, صلاحیت بالینی, غدد, فایل ویدیویی, کتابخانه

معاینه غده تیروئید

معاینه غده تیروئید

۱.مراحل معاینه غده تیروئید را بیان کنید. (ایستگاه غیرحیاتی)

 

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از بیمار برای شروع مصاحبه و برقراری ارتباط خوب

۲.گردن بیمار را مقداری به عقب برد و EXTEND کنید.

۳.غضروف کریکوئید را مشخص کنید.

۴.نور را به طور مماسی در جهت رو به پایین از راس چانه بیمار بتابانید.

۵.از بیمار بخواهید مقداری آب دهان خود را بلع کند.

۶.به مشاهده حرکت غده تیروئید با بلع در زیر غضروف کریکوئید اشاره کنید.

۷.در پشت بیمار قرار بگیرید. انگشتان هر دو دست خود را به نحوی روی گردن بیمار قرار دهید که انگشتان اشاره هر دو دست، درست در زیر غضروف کریکوئید قرار بگیرد.

۸.مختصری گردن بیمار را اکستند کرده به طوریکه عضلات آن زیاد سفت نشود.

۹.از بیمار بخواهید مقداری آب دهان خود را بلع کند.

۱۰.بالا رفتن بافت غددی را زیر انگشتان خود لمس کرده و بیان کنید.

۱۱.انگشتان خود را به سمت لترال برای لمس لوبهای تیروئید حرکت دهید.

۱۲.به آنچه در لمس تیروئید باید به آن توجه کنید مانند اندازه، قوام، حساسیت و ندول، اشاره نمایید.

 

 

۲.آقای ۴۰ ساله که از سه ماه قبل دچار تپش قلب و اضطراب و کاهش وزن شده است. شما باید بیمار را از جهت پرکاری تیروئید معاینه و تایید و نتیجه را گزارش دهید.

 

۱.سلام و خوش آمد گویی به بیمار و کسب اجازه از ایشان داشته باشید.

۲.قرار دادن بیمار در حالت نشسته و گردن در وضعیت نوتر یا مختصر به جلو خمیده باشد.

۳.چند قدم عقب تر روبروی بیمار ایستاده و تیروئید را از قدام و طرفین مشاهده کنید. اکستنشن خفیف گردن برای مشاهده مناسب است

۴.لیوان آب را به بیمار داده و مجددا تیروئید را در حالت بلع مشاهده کنید.

۵.لند مارک های عضروف تیروئید با حلقه کریکوئید و در سر عضله استرنوکلیدوماستوئید را تشخیص دهید.

۶.پشت بیمار ایستاده و با دو سر انگشت یک دست و جابجایی نای با انگشتان دست مقابل تیروئید را لمس (فلکشن خفیف گردن برای لمس مناسب است) کنید.

۷.تیروئید را مجددا در حالت بلع لمس کنید.

۸. انجام معاینه پمبرتون

۹.معاینه غدد لنفاوی گردن را انجام داد

۱۰.سمع تیروئید را با قسمت بل گوشی انجام داد

۱۱.معاینه چشم ها از پشت و نگاه از بالا از نظر اگزوفتالموس را انجام دهید.

۱۲.معاینه دست ها از نظر ترمور را با گذاشتن کاغذ روی دست های بیمار انجام داد در وضعیت کشیده انجام دهید.

۱۳.معاینه نبض از نظر تاکی کاردی و AF را انجام دهید.

۱۴.معاینه پوست از نظر تعریق و رطوبت و دما را انجام دهید.

 

 

۳. چک لیست معاینه تیروئید در بخش جراحی

 

۱.سلام و معرفی خود، توضیح روند معاینه و کسب اجازه

۲.مشاهده تیروئید در حالت اکستنشن خفیف گردن در حالت ثابت

۳.مشاهده تیروئید در حالت اکستنشن خفیف گردن در حالت بلع

۴.پوزیشن صحیح گردن برای لمس (فلکسیون خفیف)

۵.قرار گیری دست ها در محل صحیح

۶.ایستادن در پشت بیمار و نگه داشتن تراشه با یک دست و لمس لوب تیروئید با دست دیگر

۷.لمس در حالت ثابت و در حالت بلع

 

 

 

در زیر ویدئوهای آموزشی معاینه تیروئید را می توانید مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *