ایستگاه روانپزشکی, صلاحیت بالینی

مصاحبه با بیمار دارای عوارض اکستراپیرامیدال

عوارض اکستراپیرامیدال

آقای جوان روز گذشته آمپول آرام بخش تزریق کرده و در حال حاضر با گرفتگی گردن و بی قراری و اضطراب ناشی از آن مراجعه کرده است. با بیمار تعامل لازم را انجام دهید. بیماری وی را شرح دهید و راهکار درمانی را ارائه دهید.

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از بیمار برای شروع مصاحبه و برقراری ارتباط خوب

۲.از بیمار بخواهید که خودش را معرفی کند.

۳.پرسش از علت مراجعه بیمار

۴.پرسش نام آمپول تزریق شده

۵.پرسش از علائم موجود در بیمار

۶.جهت بررسی نشانه های اختلال بیمار، وی را معاینه کنید.

۷.در مورد ماهیت و علت اختلال به زبان ساده به بیمار توضیح دهید. بر حاد و موقت بودن علائم تاکید کنید. در مورد قابل درمان بودن صحبت کرده و اطمینان بخشی نمایید.

نام علمی آمپول: تری فلوئوپرازین

نام علمی عارضه: عوارض اکستراپیرامیدال است و اثرات اکستراپیرامیدال با دیستونی ، cogwheel rigidity و ویژگی های پارکینسون رخ می دهد.

اقدام عملی جهت درمان: تا برطرف شدن علایم و در موارد شدید، تزریق عضلانی آمپول Benztropine یا قرص بنزتروپین ۲ میلی گرمی روزانه یک عدد، قابل تجویز است ولی در موارد خفیف مثل این مورد، توصیه و اطمینان بخشی جهت از بین رفتن خود به خودی علایم کافی است.در اثر تجویز داروی متوکلوپرامید هم چنین عارضه ای اتفاق می افتد که به دیستونی معروف است و با تزریق آمپول بی پریدین دو میلی گرمی عارضه اصلاح می شود.

Amp Biperiden 5mg/ml N=1
عضلانی
Tab Biperiden 2mg BD or TDS max16 mg /day

۸.قدم آخر تشکر از بیمار و خداحافظی با ایشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *