ایستگاه اورولوژی, صلاحیت بالینی

شرح حال انسداد ادراری

انسداد ادراری

 

از بیمارنما شرح حال انسداد ادراری بگیرید. (ایستگاه حیاتی)

۱.قدم اول سلام و احوالپرسی، معرفی خود و کسب اجازه از بیمار برای شروع مصاحبه و برقراری ارتباط خوب

۲.پرسش در مورد مشکل در شروع ادرار یا نیاز به زور زدن برای شروع ادرار کردن

۳.پرسش در مورد تعداد دفعات ادرار بخصوص در هنگام شب

۴.پرسش در مور قطره قطره آمدن ادرار

۵.پرسش در مورد وجود درد یا سوزش هنگام ادرار کردن

۶.پرسش در مورد وجود خون در ادرار یاتغییر رنگ و نوع تغییر رنگ ادرار

۷.پرسش در مورد وجود درد در ناحیه لگن یا کمر

۸.احساس عدم تخلیه کافی در مثانه پس از ادرار کردن

۹.پرسش در مورد طول مدت بیماری

۱۰.سابقه مصرف دارو

۱۱.سابقه بیماری خانوادگی و یا بیماری گذشته خود فرد

۱۲.سابقه جراحی

۱۳.قدم آخر تشکر از بیمار و خداحافظی با ایشان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *