ایستگاه اطفال, صلاحیت بالینی

دیابت نوع یک در کودکان

کودک دیابتیک

کودک دو ساله ای که مبتلا به دیابت نوع ۱ بوده است و تحت نظر شما و درمان با مجموعه انسولین های NPH و رگولار نیم ساعت قبل از صبحانه و شام به این شرح می باشد. صبح ها۱۰ واحد NPH و ۴واحد رگولار و شبها ۸ واحد NPH و ۶ واحد رگولار. لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید. (ایستگاه حیاتی)

قند خون ایده‌آل صبح ناشتا و بعد از غذا را بنویسید.

هشتاد میلی گرم در دسی لیتر ناشتا و ۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر بعد از غذا۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر

 

در صورتی که قند خون ساعت ۴ بعدازظهر در بیمار فوق در دو نوبت ۳۰۰ میلی گرم باشد. کدام یک از انسولین های فوق را افزایش می دهید؟

NPH صبح

 

بعد از دوماه کنترل قند خون بیمار به دلیل عدم دسترسی به انسولین با تنفس عمیق و تند و کما به پایگاه درمانی ارجاع می‌شود. انتظار دارید میزانPH فشارpco2 بیکربنات و آنیون گپ گازهای خونی و در چه محدوده ای باشد و محتمل ترین تشخیص چیست؟

۱۰≥PCO2

PH˂۷.۱ OR PH≤۷.۱۵

HCO3˂۱۰ HCO3˂۵

Anion gap˃۱۲

Diabetic coma severe DKA

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *