ایستگاه روانپزشکی, صلاحیت بالینی

اقدامات برای بیمار با اوردوز مخدر و افت تنفسی

overdose

بیماری با کاهش سطح هوشیاری و برادی پنه و تنفس های غیرموثر به دنبال مصرف مواد مخدر به اورژانس آورده شده است.بیمار نبض دارد، GCS:11/15 دارد اما بیمار رگ مناسب برای تجویز دارو ندارد.بعنوان پزشک اورژانس چه اقداماتی برای بیمار انجام می دهید؟

اپروچ به وضعیت تنفس بیمار انجام می دهیم و مثل همیشه قدم اول رعایت ABC است:

۱.بر اساس معیارهای BLS با مانور Head-tilt/chin-lift راه هوایی را باز می کنم.

۲.توجه می کنم که اگر جسم خارجی ای مثل دندان مصنوعی وجود دارد خارج کنم.

۳.سطح اکسیژن خون (O2Sat) را چک می کنم

۴.ترشحات احتمالی را با ساکشن خارج می کنم و راه هوایی را برقرار می کنم.

۵.برای بیمار تهویه مناسب با ماسک و آمبوبگ ایجاد می کنم

۶.برای بیمار اکسیژن می گذارم

۷.مردمک های بیمار را چک می کنم میوتیک است پس باید برای بیمار نالوکسان بگذارم که در حال حاضر بیمار رگ ندارد و بنده این نکته را می دانم که نالوکسان جذب مخاطی نیز دارد و بیمار می تواند آن را از طریق مخاط بینی، زیر زبان و اینترافارنژیال جذب کند .پس نالوکسان داخل ویال را پس از شکستن به درون بینی و مجاری تنفسی بیمار می ریزم.

۸.اگر کاهش سطح هوشیاری بیمار پس از دریافت ۵ ویال نالوکسان بهتر نشد باید اینتوباسیون برای بیمار انجام شود.(حتما این نکته را ذکر کنید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *